Eksploatuojamų stogų , "žalių" stogų ir terasų įrengimo darbai

Plokščiųjų eksploatuojamųjų stogų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,7° ir ne didesnis kaip 7°. Šie stogai skirti ne tik apsaugoti statinius nuo atmosferinių poveikių, bet ir ant jų vykdyti įvairią veiklą. Įrengiant stogus su nuolydžiu nuo 0,7° iki 1,4°, turi būti naudojami šio nuolydžio stogams specialiai pritaikyti statybos produktai ir konstrukciniai sprendiniai pagal hidroizoliacinės dangos gamintojo rekomendacijas.
 
PLOKŠČIŲJŲ EKSPLOATUOJAMŲ STOGŲ KONSTRUKCIJŲ REIKALAVIMAI
projektuojant ir įrengiant plokščiųjų eksploatuojamų stogų konstrukcijas, būtina įvertinti šių stogo konstrukcijų sluoksnių naudojimą:
- garus izoliuojančio sluoksnio;
- nuolydžio suformavimo sluoksnio;
- termoizoliacinio sluoksnio;
- vėjui nelaidaus sluoksnio;
- vėdinamo oro sluoksnio;
- vandens garų slėgį išlyginančio sluoksnio;
- papildomų hidroizoliacinių sluoksnių;
- hidroizoliacinės stogo dangos;
- hidroizoliacinės dangos apsauginio sluoksnio;
- oro sluoksnio arba vandenį drenuojančio sluoksnio;
- grindų dangos pasluoksnių;
- grindų dangos.
priklausomai nuo stogo konstrukcijos ir panaudotų statybos produktų gali būti įrengiami visi čia minimi ir kiti būtini, bet čia nepaminėti sluoksniai arba gali būti įrengiami atskirų sluoksnių deriniai.
  
PLOKŠČIŲJŲ EKSPLOATUOJAMŲ STOGŲ PRIJUNGIMO PRIE VERTIKALIŲ PAVIRŠIŲ REIKALAVIMAI:
 • stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais paviršiais hidroizoliacinė danga turi būti pakelta į viršų ne mažiau kaip 300 mm virš grindų dangos. Sujungimo vietose su parapetais, kai parapeto aukštis mažesnis už 300 mm, hidroizoliacinė danga turi būti užleista ant parapeto viršaus ir pritvirtinta. Hidroizoliacinės dangos kraštas turi būti užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo.
    
DEFORMACINIŲ SIŪLIŲ ĮRENGIMO PLOKŠČIUOSIUOSE EKSPLOATUOJAMUOSE STOGUOSE REIKALAVIMAI:
 • jei atstumai tarp deformacinių siūlių nepagrįsti skaičiavimais, monolitinių grindų sluoksniuose iš betono arba cemento skiedinio deformacinės siūlės turi būti išdėstytos ne mažesniais kaip 1,5 m intervalais. Deformacinės siūlės turi būti ne mažesnės kaip 10 mm pločio ir išdėstytos viena kitos atžvilgiu statmena kryptimi. Šios siūlės turi būti ne arčiau kaip 500 mm nuo išorinių sienų ir kitų virš stogo išsikišusių konstrukcijų.
 
GRINDŲ SLUOKSNIO ĮRENGIMO PLOKŠČIUOSE EKSPLOATUOJAMUOSE STOGUOSE REIKALAVIMAI:
 • grindų danga turi būti iš betono, gelžbetoninių arba kitų plokščių, iš ne mažesnio kaip 30 mm storio cementinio skiedinio arba smėlinio asfaltbetonio sluoksnio arba iš kitų tam tikslui pritaikytų statybos produktų;
 • gamybiniams tikslams naudojamos eksploatuojamų stogų grindys (montavimo aikšteliu grindys ir panašiai) turi būti iš cementinio skiedinio, smėlio asfaltbetonio, iš plytelių. paklotų ant cementinio skiedinio. arba iš kitų tam tikslui pritaikytų statybos produktų;
 • po grindimis turi būti įrengtas vandenį drenuojantis sluoksnis arba oro tarpas, o tarp grindų ir hidroizoliacinio sluoksnio turi būti įrengtas skiriamasis pasluoksnis, tikslu apsaugoti hidroizoliacinė dangą nuo pažeidimu ir/arba sukibimo su grindų danga;
 • praėjimuose iki eksploatuojamų stogo zonų turi būti patiesti mediniai paklotai arba įrengtos grindys.
 
PLOKŠČIŲJŲ EKSPLOATUOJAMŲ APŽELDINTŲ STOGŲ KONSTRUKCIJŲ REIKALAVIMAI:
 • virš apšildomų ir neapšildomų patalpų esančiose apšiltinto eksploatuojamo apželdinto stogo konstrukcijose turi būti šie (žemiau nurodyta eilės tvarka) sluoksniai:
  -šiose Taisyklėse nustatytus plokščiųjų neeksploatuojamų stogų reikalavimus atitinkantys eksploatuojamo stogo sluoksniai;
  - vandenį drenuojantis sluoksnis;
  - vandenį filtruojantis sluoksnis;
  - žemės substrato sluoksnis.
  Priklausomai nuo stogo konstrukcijų ir panaudotų statybos produktų gali būti įrengiami visi čia minimi ir kiti būtini, bet čia nepaminėti, sluoksniai arba gali būti įrengiami atskirų sluoksnių deriniai.
   
REIKALAVIMAI PLOKŠČIŲJŲ EKSPLOATUOJAMŲ APŽELDINTŲ STOGŲ VANDENĮ DRENUOJANČIAM SLUOKSNIUI:
 • vandenį drenuojančio sluoksnio apačioje turi būti paklota danga, neleidžianti augalų šaknims prasiskverbti į apačioje įrengto eksploatuojamo stogo sluoksnius (pvz., metalo folija);
 • drenuojantis sluoksnis turi būti ne mažesnio kaip 100 mm storio. Šiam sluoksniui gali būti panaudotas 5-20 mm stambumo plautas žvyras, keramzitas ar kiti tam tikslui pritaikyti statybos produktai.
 
REIKALAVIMAI PLOKŠČIŲJŲ EKSPLOATUOJAMŲ APŽELDINTŲ STOGŲ VANDENĮ FILTRUOJANČIAM SLUOKSNIUI:
 • vandenį filtruojančio sluoksnio storis priklauso nuo stogo konstrukcijoje naudojamo statybos produkto. Šio sluoksnio storis turi būti pakankamas vandens filtracijai. Filtruojančiam sluoksniui įrengti gali būti naudojamas sintetinis pluoštas, mineralinė vata, stiklo audinys arba kiti statybos produktai.
REIKALAVIMAI PLOKŠČIŲJŲ EKSPLOATUOJAMŲ APŽELDINTŲ STOGŲ ŽEMĖS SUBSTRATO SLUOKSNIUI:
 • Bendruoju atveju turi būti įrengti šių storių žemės substrato sluoksniai:
  - vejoms ir gėlių gazonams - 100-200 mm;
  - gėlėms ir žydintiems krūmams - 200-300 mm;
  - krūmams ir nedideliems medžiams - 400-700 mm.
 
KITI REIKALAVIMAI:
 • apželdintas stogas turi būti įrengtas taip, kad vandens lygis drenuojančiame sluoksnyje nepakiltų virš filtruojančio sluoksnio daugiau kaip 40 mm;
 • po grunto sluoksniu turi būti įrengtos įlajos arba apželdintą stogo dalį ribojančiuose borteliuose paliktos angos vandeniui nutekėti;
 • hidroizoliacinė stogo danga sujungimų su virš stogo išsikišusiomis konstrukcijomis vietose turi būti pakelta virš dirvožemio paviršiaus ne mažiau kaip 150 mm.
 • Įrengiant stogų hidroizoliacinį sluoksnį iš bituminių polimerinių ritininių medžiagų turi būti įvertinamas stogo konstrukcijos sudėtingumo koeficientas . Remiantis stogo konstrukcijos sudėtingumo koeficientu , nustatomas įrengiamo stogo hidroizoliacinių sluoksnių medžiagų derinys.

Susisiekite su mumis